De belangrijkste voordelen - wat u bereikt met LIAS Enterprise

Implementeer wat u nodig hebt
LIAS Enterprise is flexibel in te zetten en schaalbaar, zodat u alleen onderdelen gebruikt die van toegevoegde waarde zijn op het proces en de fase van planning en control waarin uw organisatie verkeert.


Binnen 8 dagen digitalisering planning en control mogelijk
Geen langdurige of ingewikkelde implementatie met centimeters dikke projectplannen. Implementaties zijn praktisch en resultaatgericht. Zo eenvoudig als de software is, zo eenvoudig en snel kunnen implementaties worden uitgevoerd. Vanuit een basisimplementatie kunt u door ontwikkelen naar integrale planning en control.


Bespaar tijd en ergernis
Met LIAS Enterprise verkort u de doorlooptijd van rapportages aanzienlijk. Een flink aantal klanten stelt een begroting of jaarverslag in slechts enkele dagen op. Dat kan alleen in een applicatie die voor iedereen geschikt is en gereed staat voor gezamenlijk gebruik.

Vervang dure rapportage software
Met de uitgebreide rapportages en interactieve dashboards vervangt u bestaande, dure software die niet geïntegreerd is in planning en control.


Kwaliteit planning en control wordt hoger
Naast een tijdsbesparing levert LIAS Enterprise alle voorwaarden om de kwaliteit van planning en control te verhogen. Informatie is sneller beschikbaar vanuit één centrale applicatie. Koppelingen met data, gebruikseenvoud en workflow zorgen naast alle andere voordelen voor een verhoging van de betrouwbaarheid en tijdigheid van informatie.


Vereenvoudig planning en control
Met LIAS Enterprise wordt planning en control voor iedereen begrijpelijk, ook voor niet-financiële medewerkers. De organisatie is betrokken en werkt zelfstandig aan planning en control. Het blackbox fenonomeen van planning en control is weg.

Publiceer informatie online
Het online publiceren van uw planning en control producten is de beste manier om op interactieve wijze toegang te verschaffen tot informatie. Bekijk de voorbeelden. Webpublicaties


Integrale planning en control
Planning en control gaat in essentie om de (bij)sturing van een organisatie. De beste wijze om daarin te ondersteunen is met software die daarin ondersteunt. U werkt met teksten, cijfers, doelen, prestaties, indicatoren en risico's die volledig integraal in het proces aan bod komen.
Document management


Koppel systemen en gegevens
Planning en control maakt gebruik van data uit onderliggende systemen. In elk geval het financiële systeem. Dat scheelt niet alleen licenties, maar zorgt ervoor dat financiën een integraal onderdeel vormt van planning en control. Gebruikers hoeven geen ingewikkelde software te gebruiken of in meerdere systemen te kijken om een bijdrage te leveren aan rapportages.

Belangrijkste functionaliteiten

Documenten en rapporten

 • Workflow
 • Taken en e-mail notificatie
 • Huisstijl en opmaaksjablonen
 • Online publicatie
 • Database koppelingen
 • Visualisatie en grafische vormgeving in rapportages
 • Lees meer over Documentmanagement

  Dashboards

 • Onbeperkte databasekoppelingen
 • Grafieken
 • Tabellen
 • Stoplichten
 • Toerentellers
 • Afbeeldingen
 • Parameters
 • Lees meer over Dashboards

Financieel management

 • Workflow op begrotingswijzigingen
 • Kostenverdeling
 • Indexering
 • Meerjarige investeringsplanning
 • HR begroting
 • Rapportages en draaitabellen
 • Prognoses
 • Financieel samenvatten
 • Kaderwijzigingen
 • Budget en besteding raadplegen
 • Gescande facturen raadplegen
 • Balans en verloopstaten
 • Financiële analyse en toelichtingen
 • Dagelijks budgetbeheer
 • Lees meer over Financieel Management

Prestatiemanagement

 • Doelenboom
 • Effecten en strategische doelen
 • Strategie uitwerken en koppelen aan beleid, programma's en afdelingen
 • Prestatie-indicatoren
 • KPI's en activiteiten
 • Stoplichtenrapportages
 • Uitzonderingsrapportages
 • Raadskalender
 • Lees meer over prestatiemanagement

  Risicomanagement

 • Risicomatrix
 • Beheersmaatregelen
 • Acties op beheersmaatregelen
 • Schermrapporten
 • Scenario's
 • Lees meer over Risicomanagement
Demonstratie aanvragen