LIAS Enterprise

Software voor planning en control

Demonstratie
icon

Prestatiemanagement

Doelen, prestaties en indicatoren opstellen, uitvoeren, monitoren

LIAS prestatiemanagement stelt u in staat om strategie en ambitie, prestaties en werkafspraken te integreren met financiën, risico's en beleid. Een heldere manier om de strategie te vertalen naar strategische stappen, prestaties, indicatoren en activiteiten. Eenvoudig op te zetten, eenvoudig te integreren in begroting, tussenrapportage of jaarverslag. U hebt een krachtig onderdeel tot uw beschikking waarmee het in één keer duidelijk wordt hoe de organisatie er voor staat, waar u moet bijsturen of waar de aandacht op gevestigd moet worden. Op elk niveau in de organisatie, programma, product of project.

laptop

Van strategie naar actieplan
Doelenboom
Effecten en strategische doelen
Kritieke prestatie-indicatoren
Prestaties
Activiteiten
Stoplichtrapportages
Workflow begroting en verantwoording

 • Zeer flexibel
  Volledig zelf in te richten en af te stemmen op uw werkwijzen
 • Geïntegreerd
  Prestatiemanagement is naadloos geïntegreerd in uw planning en control processen
 • Voortgang bewaken
  Snel en eenvoudig voortgang bewaken en rapportages opstellen
 • Van strategie naar uitvoering
  U vertaalt op eenvoudige wijze strategie en beleid naar prestaties en activiteiten
 • Afdelingsplan
  Opstellen bewaken van afdelingsplannen
 • Prestatiegericht werken
  Uitwerken strategie
screenshot

Activiteiten en prestaties opstellen, toewijzen en rapporteren

Hoe u precies strategie vertaalt naar lagere niveaus berust op keuzes en inrichting van LIAS. De ondersteuning van rapportages en workflow wordt in belangrijke mate door het systeem geregeld. Gebruikers krijgen persoonlijk toegewezen doelen, prestaties, activiteiten of indicatoren en leggen periodiek verantwoording af. De ingevoerde informatie wordt vervolgens geautomatiseerd verwerkt in rapportages, zoals een afdelingsvoortgangs-, een MT- of bestuursrapportage. Met één slim opgezette uitvraag vult u meerdere rapportages. Dit leidt niet alleen tot een logisch en overzichtelijk proces, maar ook een zeer efficiënte manier om prestatiemanagement te integreren in uw planning en control cyclus.

screenshot

Ongekend flexibel

Werken met doelen, KPI's en activiteiten verschilt enorm per organisatie. Met een aantal eenvoudige handelingen is prestatiemanagement in LIAS Enterprise volledig naar uw hand te zetten. U legt alleen informatie vast die u gebruikt en richt de workflow in. Geen standaardoplossing waarin uw gebruikers verdwalen in schermen en knoppen. Gebruikers leren nagenoeg zonder instructie werken met prestatiemanagement. Deze laagdrempeligheid en de zeer flexibele inrichting van het systeem zorgen voor een succesvolle uitrol. Immers prestatiegericht werken is ook mensenwerk en vraagt om een systeem dat ook echt gebruikt wordt.

screenshot

Prestatiegericht werken werkt!

Het concreet en systematisch vaststellen van ambities, doelen, indicatoren of activiteiten werkt altijd prestatie verhogend, omdat het wordt vertaald naar organisatie niveau en mensen zich meer verantwoordelijk voelen als ook echt zichtbaar wordt waar men aan bijdraagt. Het periodiek rapporteren stimuleert de voortdurende verbetering van prestatiemanagement, omdat medewerkers bij een voortgangsrapportage concreet de stand van zaken rapporteren. Als dat moeilijk gaat omdat de uitwerking te vaag is, zal in een volgende uitwerking het geheel van prestatiemanagement nog beter beschreven en uitgewerkt worden. Net zo lang totdat prestatiemanagement is verworden tot prestatiesturing. Deze positieve effecten dragen bij tot de (bij)sturing van de organisatie.

screenshot

Eindelijk overzicht en inzicht

U legt misschien wel doelen vast in een bepaald document of in de begroting, maar dat is een stuk tekst. U stelt misschien prioriteiten op een afdeling, maar elke afdeling doet dit weer op haar eigen manier. U werkt aan programmamanagement, maar ziet nauwelijks verbinding met afdelingen. Indicatoren lijken wel op zichzelf te staan in een bestand ergens in een map. Een mogelijk verband tussen een prestatie, geld en risico's is al helemaal een stap te ver.
LIAS Prestatiemanagement verandert deze situaties radicaal. Er ontstaat inzicht in verbanden tussen de organisatie, prestatiemanagement, financiën en risico's. Prestatiemanagement draagt concreet bij aan de verbetering van planning en control en daardoor ook aan de (bij)sturing van de organisatie.

screenshot

Key features prestatiemanagement

 • Flexibel in te richten doelenboom
 • Doelen, prestaties, indicatoren, activiteiten
 • Stoplichten- en voortgangsrapportages
 • Vereenvoudig de integratie van data
 • Meet, vergelijk en interpreteer beter en makkelijker

Bekijk alle key features van LIAS Enterprise