LIAS Enterprise

Software voor planning en control

Demonstratie
icon

Risicomanagement

Risico's volledig geïntegreerd met P&C

Breng uw risicoportefeuille snel en doeltreffend in beeld om te zien waar u maatregelen moet nemen. Risicomanagement in LIAS Enterprise ondersteunt uw volledige risicoproces en koppelt de geïnventariseerde risico's aan afdelingen, doelen of (beleids)programma's, producten en projecten. In een interactieve risicomatrix hebt u snel inzicht in de mate waarin u in control bent.

laptop

De voordelen
Bekijk alle risico's en beheersmaatregelen
Integreer risicomanagement naadloos in planning en control
Bespaar kosten in allocatie en beheer van risico's
Richt flexibele rapportages in
Snel overzicht voor risico-eigenaren
Eenvoudig monitoren van risico's

 • Risicomatrix
  Eenvoudige overzichten en grafische presentatie versterken het inzicht
 • Beheersing
  Overzichtelijke manier om maatregelen en kosten daarvan te monitoren
 • Analyse
  Analyse overzichten en effecten van beheersmaatregelen worden snel duidelijk
 • Eenvoud
  Snel te gebruiken, ook door niet-specialisten
 • Integreer met P&C
  Het risicomanagementproces als vanzelfsprekend onderdeel van planning en control
 • Uitgebreide rapportages
  Flexibiliteit en eenvoud met de krachtige rapportfunctionaliteit van LIAS
screenshot

Flexibel in te richten

De wijze waarop u risico's in kaart brengt is geheel flexibel in te richten. U kunt uw eigen benamingen en omschrijvingen gebruiken en daarmee beter aansluiten op uw organisatie. Categorieën, soorten, de risicostrategie, kenmerken, kans en gevolg zijn belangrijke begrippen die u naar eigen inzicht en behoefte kunt inrichten. Dat zorgt ervoor dat rapportages de informatie bevatten die u wenst, met een indeling die bijdraagt aan de wijze waarop u risico's inzichtelijk wil maken.
De risico matrix kunt u op meerdere dimensies selecteren en inrichten op 2x2 tot 6x6, afgestemd op de verfijning die u wenst aan te brengen.
U bent vrij in het kiezen van het aantal risico categorieën en koppelt deze aan een onbeperkt aantal product, programma, organisatie of project elementen. Aan de hand van flexibel in te richten matrices en beheersmaatregelen borgt u de wijze waarop u risicomanagement wenst vorm te geven.

screenshot

Risicomanagement wordt effectief en draagt bij aan planning en control

Met LIAS Enterprise Risicomanagement creëert u consistentie en vergelijkbaarheid in het benoemen en bewaken van risico's. U brengt duidelijke verbeteringen aan in het risicomanagement proces en integreert dit proces in planning en control. Met eenvoudig in te voeren beheersmaatregelen bepaalt u het effect daarvan op het complete overzicht van risico's. Op deze wijze speelt u effectief in op het bepalen van risico's, de beheersing daarvan en bent u er zeker van dat de organisatie zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

screenshot

Goed risicomanagement als succesfactor van planning en control

Gedegen risicomanagement is een belangrijk element in het succes van planning en control. Het op de juiste wijze in beeld krijgen, monitoren en beheersen van uw risico's zijn voor een belangrijk deel bepalend in het behalen van doelstellingen.
Risico's kunnen van toepassing zijn op vele elementen in uw organisatie en op allerlei niveaus. Een totaaloverzicht is daarom erg belangrijk om grip te krijgen en de juiste beheersmaatregelen effectief in te zetten.
LIAS Risicomanagement helpt u om risico's te identificeren, te monitoren en te beheersen. De implementatie van risicomanagement zal in combinatie met de andere onderdelen van LIAS Enterprise kunnen worden gezien als één van de 5 KPI's van planning en control.

screenshot

Monitoren en beheersen

LIAS Enterprise Risicomanagement ondersteunt u in het bepalen van actieplannen bij het benoemen en beheersen van risico's. Op basis van de beheersingsstrategie krijgt u snel in beeld welke risico's u op welke momenten in het jaar wenst te actualiseren. Op specifieke momenten in het jaar beoordeelt u aan de hand van de effectiviteit van beheersmaatregelen of het risico voldoende beheerst wordt. Dit zijn activiteiten in risicomanagement die door de eenvoudige werking ook laag in de organisatie kunt beleggen. Risicomanagement is niet alleen van specialisten, maar juist ook een proces van de organisatie zelf.

screenshot

Key features risicomanagement

 • Visuele weergave risico's
 • Vrij in te richten categorieën, soorten
 • Actieplannen en gedelegeerde verantwoordelijkheden

Bekijk alle key features van LIAS Enterprise