Gemeente Zaanstad

"We kozen voor technologie die zich in de praktijk bewezen heeft"

Demonstratie
 • Provincie Noord-Holland
 • 1.200 medewerkers
 • 151.000 inwoners
 • 477 mln. lasten (begroting)
 • Klant sinds 2009
 • Meer dan 200 gebruikers
Het resultaat

Erik Peek, concern treasurer / strategisch adviseur: "Er is rust en overzicht ontstaan, doordat er één plek is waar uitvoering wordt gegeven aan planning en control. Een transparant proces en snelle informatievoorziening. Er is geen blackbox meer. Bovendien presenteren wij de P&C producten inmiddels online en zetten stappen naar het uitfaseren van boekwerken en PDF's".

Waartoe heeft LIAS Enterprise geleid als we kijken naar resultaten?

 • Foutgevoeilige Excel-sheets behoren tot het verleden
 • Sterk verbeterd versiebeheer op P&C producten. Geen gedoe meer met formats en zoekgeraakte informatie
 • Vroegtijdig gemeentebreed inzicht in de ontwikkeling van de begroting
 • De “blackbox” die de domeinbegroting was komt boven tafel en er zijn geen “geheimen” meer
 • Documenten zijn gedurende het proces goed inzichtelijk en iedereen kan “meedenken”. De inhoud is van iedereen geworden, gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Slimme vondst
Heeft de implementatie en/of het gebruik van LIAS Enterprise geleid tot een slimme vondst en wat is daarvan het voordeel?

De problemen bij het consolideren van de begroting behoren tot het verleden. Daarnaast zagen we dat gebruikers, met name P&C-ers, in het begin nog heel sterk aan het controleren waren of alles wel aansloot (oude manier van werken). Dat was overbodig en behoort inmiddels tot het verleden. Je ziet toch dat sommige gebruikers een acceptatie periode nodig hebben om vertrouwen te krijgen. Vanuit concern was dat vertrouwen er vanaf dag één.

Gemeente Zaanstad
De missie

Wat waren de belangrijkste uitdagingen om welke zaken te verbeteren?

 • Inzicht krijgen in de opbouw van de begroting
 • Centraliseren van de meerjarenbeheersbegroting
 • Over de volle breedte van de organisatie transparantie van de beheersbegroting (meerjarig)
 • Afhankelijkheid van excel (foutgevoelig) afgebouwd krijgen
 • Goed versiebeheer op de P&C-documenten

Eye opener
Is er iets geweest dat als een eye opener heeft gewerkt en waardoor meer inzicht is ontstaan welke zaken beter zouden moeten of kunnen?

De taakverdeling tussen P&C en de lijn wordt mede afgedwongen door LIAS Enterprise. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in het proces en ieders verantwoordelijkheid. LIAS ondersteunt daarin en zorgt dat er een gemeenschappelijke basis is voor het samen werken aan planning en control.

Sleutel tot succes
Wat zijn en blijven belangrijke elementen in de software of de implementatie die leiden tot succes?

 • Software die betrouwbaar is en doet wat er beloofd is
 • Software die gebruikersvriendelijk is
 • Zoveel mogelijk geledingen van de organisatie gebruik laten maken van de software
 • Goodwill binnen de organisatie
 • Goede communicatie, trainingen en ondersteuning bieden aan de gebruikers
Overzicht