Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen binnen van klanten of organisaties die overwegen om LIAS te gebruiken voor het verbeteren van managementinformatie, planning en control of het inrichten van management dashboards. Om u van dienst te zijn bij de vragen die u hebt in de zoektocht naar de ideale software staan hier alvast veelgestelde vragen met onze antwoorden. Mocht u een vraag hebben die niet in de lijst staat, kunt u deze hier stellen of telefonisch contact opnemen.

Wat is LIAS Enterprise?

LIAS Enterprise is software voor planning en control. In de brede definitie van dat vakgebied, immers planning en control is veel meer dan alleen financiën. Goed georganiseerde planning en control draagt concreet bij aan de (bij)sturing van een organisatie. Met LIAS Enterprise bent u in staat om planning en control te vereenvoudigen, de organisatie beter te betrekken en volledig te digitaliseren. Per onderdeel van LIAS Enterprise ziet u welke bijdrage de software levert aan uw organisatie.

Met welke systemen werkt LIAS samen?

LIAS werkt uitstekend samen met een groot aantal financiële systemen, personeelsinformatie en tijdschrijfsystemen. LIAS Enterprise, de oplossing voor complete managementinformatie, kan ook worden gekoppeld aan een groot aantal andere systemen.

Is een uitgebreide cursus noodzakelijk?

Om de basis van LIAS te gebruiken is geen uitgebreide cursus noodzakelijk. Een training van 1,5 uur voorziet in de meeste gevallen al in het gebruik van ons systeem. Applicatiebeheerders kunnen aanvullende trainingen volgen om onze software, geheel zonder tussenkomst van externe consultants, verder uit te bouwen en te onderhouden.

Hoeveel gebruikers kunnen gelijktijdig inloggen?

LIAS kent geen limiet op het aantal gebruikers. Bovendien werkt de software met een site-licentie, dat wil zeggen de aanschaf van LIAS gaat gepaard met een onbeperkt aantal gebruikers binnen de aankopende organisatie.

Op welk moment kunnen we het beste overstappen op LIAS?

In principe is elk moment in het jaar geschikt om over te stappen op LIAS. Doorgaans hangt dit af van de voorkeur van een organisatie in welke periode er tijd vrijgemaakt kan worden voor een implementatieproject. Door de korte implementatietijden komt het regelmatig voor dat een implementatie vlak voor of tijdens een rapportagemoment, bijvoorbeeld een jaarverslag, tussenrapportage of begroting, wordt uitgevoerd. Zodoende wordt snel het verschil zichtbaar tussen de traditionele manier van werken en de efficiënte LIAS methode.

Waarom zouden wij voor LIAS moeten kiezen?

LIAS biedt tegen een betaalbare prijs grote meerwaarde in het planning en control proces. Opstellen en verwerken van rapportages gaat zienderogen sneller en efficiënter. Er vindt een omslag plaats van handmatige bewerkingen en verwarring rondom versies van rapportages naar een overzichtelijke en gebruikersvriendelijke manier van werken. LIAS is in een zeer eenvoudige en effectieve vorm te implementeren en verder op te schalen in functionaliteit waar dat nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van prestatiemanagement, transparant budgetteren of fraaie webpublicaties van rapporten.

Welke besparingen zijn mogelijk met LIAS?

Nadat u LIAS heeft ingevoerd als de applicatie voor planning, control en managementinformatie kunt u op het gebied van besparingen denken aan:

 • Tijdsbesparing door het elimineren van handmatige bewerkingen.
 • Tijdbesparing door mogelijke vervanging van bewerkelijke Excel bestanden (bijvoorbeeld kostenverdeling en indexering).
 • Kostenbesparing op (raadpleeg) licenties van bronsystemen, omdat informatie nu via LIAS wordt ontsloten.
 • Minder kosten op het gebied van het opmaken van rapportages in gewenste huisstijlen en externe partijen die de lay-out verzorgen.
 • Transparantie en eenvoud verkorten de zoektocht naar specifieke informatie en levert een tijdsbesparing op.
 • Naast tal van besparingen worden er ook kwaliteitsverbeteringen geleverd, bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening richting management en bestuur.
Is LIAS flexibel in te richten?

Een groot deel van onze klantenkring bevindt zich in een dynamische omgeving, waarin regelmatig wordt gereorganiseerd of vanuit bestuurlijke prioriteiten de planning en control cyclus anders ingericht dient te worden. Eén van de sterke punten in LIAS Enterprise is dan ook om naadloos te kunnen aansluiten op deze dynamiek door een grote mate van flexibiliteit te bieden.

Voor welke gebruikers is LIAS Enterprise geschikt?

De reikwijdte van planning en control is erg breed, wat betekent dat het aantal gebruikers groot en divers is. Bij gebruikers van LIAS Enterprise kunt u denken aan (voorbeelden van functies):

 • Medewerkers uit de financiële kolom: financieel consulenten, adviseurs, controllers, beleidsmedewerkers financiën, business analisten
 • Beleidsmedewerkers, beleidsexperts, medewerkers strategie, medewerkers bedrijfsbureau, communicatie medewerkers
 • Middenkader, management, teamleiders, projectleiders
 • Management (MT / DT) en bestuur
 • Externe adviseurs, accountants
 • Burgers en overige belangstellenden
Welke ondersteuning wordt er geleverd?

LIAS Software biedt ondersteuning in de vorm van een professionele helpdesk en handboeken. Daarnaast maken klanten gebruik van onze supportsite en serviceportal voor vragen en documentatie.

Hoe is de contiuïteit geregeld?

LIAS Software heeft voor zichzelf en haar klanten maatregelen genomen op het gebied van continuïteit. Klanten van LIAS kunnen gebruik maken van Escrow regelingen, waarmee voortgang van de software is gewaarborgd. Naast tal van maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering zijn het grote aantal klanten en de hoge klanttevredenheid belangrijke redenen dat continuïteit is gewaarborgd.

Wat is het voordeel van een integrale applicatie voor planning en control?

De voordelen van één applicatie voor planning en control zijn een verbeterde werkwijze, kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen. Er is nog maar één systeem dat wordt gebruikt voor de informatievoorziening als vervanger voor honderden, soms wel duizenden bestanden, e-mails en notities van gebruikers die in het ergste geval ook nog lokaal staan opgeslagen of ergens op het netwerk rondzwerven. Vanuit de gedachte om één applicatie te gebruiken, wordt de transparantie vergroot en ontstaat er een situatie dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het hele planning en control proces nu eens echt te verbeteren.

Waar staan de letters LIAS voor?

De naam LIAS is geen afkorting maar een term die betrekking heeft op een aantal bescheiden die via een koord of veter aan elkaar zijn geregen. Vaak waren de bescheiden van gelijke aard, bijvoorbeeld rekeningen van een bepaalde tak van dienst. Een LIAS is een voorloper van wat later de snelhechters of ordners in de administratie zijn geworden.

Is het mogelijk om afdelingsplannen met LIAS te maken?

LIAS Enterprise leent zich uitstekend voor het maken van afdelingsplannen, zeker als de rapportfunctionaliteit wordt gecombineerd met de module prestatiemanagement. Zodoende kunnen concrete doelen, resultaten en indicatoren uit de afdelingsplannen worden gerelateerd aan beleidsprogramma's. Via een aantal eenvoudige schermen voor eindgebruikers is het mogelijk om tussentijdse rapportages soepel en effectief te laten verlopen.

Kunnen we effecten, doelen en indicatoren opstellen en bewaken?

Het onderdeel prestatiemanagement van LIAS Enterprise biedt functionaliteit om op geheel eigen wijze een methode van het opstellen, bewaken en evalueren van effecten, doelen en indicatoren te hanteren. Deze module werkt naadloos samen met de rapporten en documenten, zodat u geautomatiseerd en in elke gewenste huisstijl de inhoud ontsluit in rapportages.

Hoe ondersteunt LIAS de planning en control cyclus?

LIAS ondersteunt de planning en control cyclus op vele manieren. U maakt uw eigen keuzes op het gebied van de inzet van functionaliteit uit LIAS, waarmee u onder andere in staat bent om:

 • Het financiële proces te verbeteren, transparanter te werken en kwaliteitsslagen te maken
 • Eén applicatie te hanteren voor informatievoorziening rondom planning en control
 • Processen bij rapportages te stroomlijnen en te versnellen; rapportagedoorlooptijden terug te dringen
 • Doelen, indicatoren en prestaties te integreren
 • Weerstand te verlagen en de organisatie meer te betrekken bij planning en control; verantwoordelijkheid te vergroten
 • Een organisatiebrede standaard te hanteren ter ondersteuning van uw besturingsfilosofie
Toch nog vragen? Neem contact met ons op