Omzet groeit eerste helft 2017 met 40%

LIAS Software levert antwoord op transparantiebehoefte overheid

Ede, 17 augustus 2017 – LIAS Software heeft een succesvol halfjaar achter de rug. In de eerste helft van 2017 heeft het bedrijf een omzetgroei van 40% gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2016. LIAS Software is leverancier van software en diensten op het gebied van Enterprise performance management, business control, risicomanagement en externe verslaglegging. Ruim 140 overheidsorganisaties werken met deze software.

"Overheidsbestuurders willen inwoners, bedrijven en andere partijen intensiever bij hun ambities, ontwikkelingen en geleverde prestaties betrekken. Ze geven daarom ook meer prioriteit aan hun publicaties op dit gebied en aan hun transparantie- en communicatiedoelstellingen. Wij leveren het productaanbod dat precies aansluit op deze ontwikkelingen”, licht algemeen directeur Danny Bosman de forse groei van LIAS Software toe. “Ons klantennetwerk is in het afgelopen jaar flink uitgebreid met onder andere waterschappen, regionale samenwerkingsverbanden en met name gemeenten.”

In de komende periode brengen veel overheidsorganisaties hun digitale begrotingen, jaarverslagen, bestuurs- en managementrapportages uit. Bosman: “Onder andere onze nieuwe maps-integratie voor het geografisch presenteren van doelen, risico’s, investeringen en stads- en gebiedsontwikkelingen zien bestuurders als welkome aanvulling. We zijn altijd gericht op innovaties die bijdragen aan maatschappelijke waarde.”

LIAS Software heeft op haar werkterrein een leidende positie ingenomen. Het bedrijf uit Ede voorziet een groei in nieuwe markten, zoals onderwijs en zorg. Bosman vervolgt: “Deze markten zijn bij uitstek geschikt voor onze softwareproducten en diensten, die de kwaliteit van control te verhogen en directies een krachtig besturingsinstrument geven. Het succes van LIAS Software weerspiegelt zich ook in de toename van het aantal medewerkers. Dat aantal is in de afgelopen twee jaar ruim verdubbeld naar 41.“

Over LIAS Software
LIAS Software, opgericht in 2006 en gevestigd in Ede, levert een softwareplatform op het gebied van Enterprise performance management, business control, risicomanagement en externe verslaglegging. In de ondernemingsvisie staat het antwoord op de volgende kernvraag centraal: “Hoe kunnen we ‘mensen, systemen en processen verbinden’, ‘rapportages en processen vereenvoudigen’ en ‘control en presentatie versterken’? Aan de hand van deze visie is- en wordt de software van LIAS ontwikkeld.