Waterschap Zuiderzeeland selecteert LIAS

Zuiderzeeland is een waterschap dat zijn verzorgingsgebied heeft in Flevoland, Overijssel en Friesland. Met behulp van LIAS Enterprise gaat het waterschap de planning en control verder optimaliseren en digitaliseren.

Via een openbare aanbesteding is LIAS Software als economisch beste keus geselecteerd om de organisatie te helpen in het verbeteren van het inzicht in managementinformatie en het op eenvoudige wijze toegankelijk maken van de sturingsinformatie in de organisatie.
In de eerste stappen bereikt het waterschap door middel van de automatische koppeling met het financiële registratie pakket CODA beter inzicht in de uitputting van de budget. Aan deze data wordt door de budgethouders binnen LIAS Enterprise informatie toegevoegd die in verschillende rapportages gebruikt worden als management informatie. Dat is slechts een begin van alle verbeteringen die in een strategisch verbeterplan staan opgenomen. Zo is het ook mogelijk om de module investeringsplanning in te zetten. Eén van de vele voordelen daarvan is dat met een doorberekening van kapitaallasten en doorwerking op de balans er grip ontstaat op financial control.

Stapsgewijs wordt er gewerkt aan de integratie van beleid, doelen, financiën, risico's en managementinformatie. LIAS is een unieke leverancier die vanuit een integrale visie op control veel functionaliteit in huis heeft om tal van processen te ondersteunen.